Operations: FMMI-SWK: Operasi Stor dan Gudang

Schedules : December 4-5, 2023 ,  
Location : Kuching, Sarawak Country : Malaysia
Scheme : HRDCorp Claimable Courses, SBL-KHAS      
Contact Person : Evance Sinel, Beatrice Olivia      
Contact Email : fmmsarawak@fmm.org.my Contact Tel : 082-332784
  Registration Fee (Per Participant)
No. of ParticipantsMemberNon Member
1 RM 954.00 RM 1,113.00


Kemudahan gudang memainkan peranan yang penting dalam proses rantaian bekalan keseluruhan. Gudang juga dikenali sebagai pusat pengedaran. Perniagaan yang terlibat dalam menyimpan barangbarang fizikal memerlukan satu amalan pengurusan gudang yang berkesan. Amalan itu adalah perlu untuk memastikan produk selamat disampaikan daripada pembekal rangkaian kepada pengguna. Amalanamalan tersebut yang mestilah releven, mudah untuk digunakan dan yang paling penting, ia perlu sesuai dengan anggaran kos syarikat. Dengan mengambil kira bahawa gudang boleh menjadi pelaburan modal terbesar syarikat dan juga tempat menunggu sebelum produk sampai pelanggan. Pengurusan gudang dengan baik dan terancang menawarkan pelbagai kelebihan dalam usaha untuk kekal berdaya saing. Dengan mengambil langkah-langkah yang perlu dari awal hingga akhir. hasilnya akan menjadi sebuah kemudahan yang beroperasi dengan cekap, menggunakan ruang secara berkesan, mengekalkan kawalan kos dan pada akhirnya, mencapai matlamat utama jangkaan operasi. 
Closed Event
PSMB Award Winner Year 2001
select
select
Courses By Category
In-house Programmes - Customised, cost effective courses at your own convenience
Frequently Asked Questions
Copyright © 2023 FMM Institute (FMMI) Co. No.199901000527(475427-W)
Wisma FMM, No 3 Persiaran Dagang, PJU 9, Bandar Sri Damansara, 52200 Kuala Lumpur.